Zmieniamy się dla Ciebie. Niektóre funkcje serwisu mogą być tymczasowo niedostępne.

Polityka prywatności

 1. Zbiór danych Użytkowników Serwisu został zgłoszony do rejestracji Generalnemu Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych. Obecnie oczekuje na numer wpisu.
 2. Administratorem danych jest Motsy Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (dalej Spółka). Administratorem danych osobowych Użytkowników będących osobami fizycznymi, w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. z 2002 roku, nr 101, poz. 926 z późn. zm.), jest Spółka.
 3. Spółka przykłada szczególną wagę do ochrony prywatności Użytkowników. Spółka z należytą starannością dobiera i stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych, w tym zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, jak również przed ich przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa. Spółka sprawuje stałą kontrolę nad procesem przetwarzania danych oraz ogranicza dostęp do danych w możliwie największym stopniu, udzielając stosownych upoważnień tylko wówczas, gdy jest to niezbędne do prawidłowego prowadzenia Serwisu.
 4. Dane osobowe Użytkowników są przetwarzane przez Spółkę zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych i ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, w celu zawarcia, ustalenia treści oraz rozwiązania ze Spółką umowy o świadczenie usług w ramach Serwisu oraz w celu wykonania przez Spółkę usług w ramach Serwisu, w tym do kontaktowania się z Użytkownikiem w ramach obsługi Serwisu oraz do innych czynności związanych z wykonywaniem umowy o świadczenie usług w ramach Serwisu.
 5. Dane osobowe Użytkowników mogą służyć do weryfikacji, czy osoba korzystająca z Serwisu spełnia wymagane przez Regulamin i przepisy prawne warunki.
 6. Dane osobowe przetwarzane są również za zgodą Użytkowników w celach marketingowych związanych z funkcjonowaniem Spółki (w tym Serwisu), a także świadczeniem usług przez Spółkę. Użytkownik nie będzie otrzymywać informacji marketingowych i handlowych, jeśli nie wyrazi na to zgody. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.
 7. Dla założenia Konta i zamieszczenia informacji w ramach Serwisu wymagane jest podanie w odpowiednim formularzu następujących danych Użytkownika: imię, nazwisko, adres zamieszkania lub siedziby firmy (wykonywania działalności) tj. ulica wraz z numerem domu, miasto oraz województwo, adres e-mail, numer telefonu.
 8. Spółka zapewnia Użytkownikom realizację uprawnień wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych, w tym prawa dostępu do treści własnych danych osobowych i ich poprawiania oraz prawa do kontroli przetwarzania własnych danych osobowych na zasadach opisanych w przedmiotowej ustawie.
 9. W ramach realizacji prawa do kontroli przetwarzania własnych danych osobowych, Użytkownik ma w szczególności prawo do wniesienia pisemnego żądania zaprzestania przetwarzania danych osobowych, a także wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych, gdy Spółka zamierza je przetwarzać w celach marketingowych lub wobec przekazywania przez Spółkę danych osobowych innemu niż Spółka administratorowi danych. W przypadku gdy Użytkownik korzystał z Serwisu w sposób niezgodny z przepisami prawa lub Regulaminem Serwisu, dane Użytkownika mogą zostać zachowane m.in. w celu ustalenia odpowiedzialności i uniemożliwienia dalszego niedozwolonego korzystania z usług Spółki. Podstawą zachowania danych osobowych jest art. 19 ust. 2 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 10. Dane osobowe Użytkowników mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości. Dane osobowe Użytkowników mogą być także przekazywane, w zakresie i na czas niezbędny do świadczenia lub realizacji usług świadczonych przez Spółkę na rzecz Użytkownika, podmiotom trzecim, wskazanym przez Spółkę, w tym podmiotom wykonującym na zlecenie Spółki czynności dotyczące realizowanych na rzecz Użytkownika przez Spółkę w ramach Serwisu usług.
 11. W przypadku uzyskania przez Spółkę wiadomości o korzystaniu przez Użytkownika z Serwisu niezgodnie z Regulaminem lub z obowiązującymi przepisami, Spółkę może przetwarzać dane osobowe Użytkownika w zakresie niezbędnym do ustalenia jego odpowiedzialności, pod warunkiem że utrwali dla celów dowodowych fakt uzyskania oraz treść tych wiadomości.
 12. Spółka wykorzystuje adresy IP komputerów Użytkowników oraz innych osób odwiedzających Serwis zbierane w trakcie połączeń internetowych z Serwisem w celach technicznych, związanych z administracją serwerami.
 13. Spółka informuje, że podczas przeglądania stron internetowych Serwisu używane są przez Spółkę pliki „cookies”, czyli niewielkie informacje tekstowe, zapisywane w komputerze osób korzystających z Serwisu, które pozwalają dostosowywać usługi i treści do indywidualnych ich potrzeb i preferencji, jak również służą do opracowywania ogólnych statystyk dotyczących korzystania z Serwisu. Uzyskane przez Spółkę informacje „cookies” są całkowicie anonimowe i w żadnym wypadku nie są kojarzone z konkretnym i zidentyfikowanym korzystającym z Serwisu. Korzystający z Serwisu w każdej chwili ma możliwość zablokowania generowania plików „cookies” poprzez wybranie odpowiedniej opcji w swojej przeglądarce internetowej. Spółka informuje, że w przypadku wyłączenia w przeglądarce internetowej opcji pozwalającej na zapisywanie plików „cookies”, korzystanie z Serwisu może być utrudnione, w tym wolniejsze niż zazwyczaj.

Sieci społecznościowe

Facebook Twitter Google+ Instagram

Dane kontaktowe

NEWMOTSY Sp. z o. o.
Grodziska 8
60-363 Poznań
NIP: 7792443419
Regon: 364678125
KRS: 0000629120
d7b9b814da6e0f13c091e9198bf6466d3ac5f8e5