Przeglad techniczny pojazdu

Przegląd techniczny pojazdu - Ile kosztuje, dla kogo i kiedy? Ciekawe aspekty badania

Przegląd techniczny pojazdu 2023 - Ile kosztuje, nowe zmiany, od kiedy?

W 2023 roku koszt okresowego przeglądu technicznego waha się w przedziale pomiędzy 41 PLN (przyczepa rolnicza), a 255 PLN (auto osobowe z instalacją gazową po kolizji) w zależności od rodzaju pojazdu, dopuszczalnej masy całkowitej, instalacji gazowej, kondycji - w przypadku instalacji LPG/CNG badanie całościowo jest droższe o około 65% - głównie dotyczy samochodów osobowych.

Poniżej znajdziesz dokładne ceny usług dla motocykli, samochodów osobowych (do 3.5 tony) z oraz bez instalacji LPG, samochodów ciężarowych (do i powyżej 16 ton), autobusów, przyczep, przyczep rolniczych oraz dowiesz się o innych kosztach związanych np. pojazdami pokolizyjnymy, z brakiem ważnego przeglądu, kar za opóźnienie, wpływem przeglądu na ubezpieczenie i wiele innych.

Formalności związane z przeglądem

Przegląd powinien zostać wykonany przed upływem terminu, który wskazany jest w dowodzie rejestracyjnym. Przy przystąpieniu do przeglądu będziemy musieli na samym początku opłacić usługę i okazać dowód rejestracyjny pojazdu, a w przypadku samochodu z instalacją gazową LPG/CNG również certyfikat homologacji butli gazowej. Kontrola rozpoczyna się od identyfikacji pojazdu przy pomocy numeru rejestracyjnego, numeru nadwozia (VIN), tabliczek znamionowych oraz weryfikacji czy stan pojazdu zgadza się z informacjami zawartymi w dokumentach. W trakcie kontroli zapisywany jest w centralnej bazie danych aktualny przebieg pojazdu (CEPIK). Wszelkie wykryte usterki trafią również do centralnej bazy danych, co uniemożliwi powszechnie stosowanych ponownych wizyt w innych, "bardziej przychylnych" stacjach diagnostycznych. W roku 2023 w dalszym ciągu obowiązuje wykonanie dokumentacji fotograficznej pojazdu. Diagności mają obowiązek wykonania 4 zdjęć z zewnatrz (z przodu, z tyłu i po przekątnych) oraz zdjęcie zegarów z ujęciem przebiegu samochodu. Dokumentacja taka ma być przechowywana 5 lat. Dokumentacja taka ma na celu uszczelnienie procesu, aby nie dochodziło do nielegalnych praktyk oraz sytuacji, w których auto nigdy nie trafiło do stacji na kontrolę. Dodatkowo tak udokumentowany przebieg będzie mógł pomóc w przypadku błędów w systemie cyfrowym przechowującym dane na temat przeglądów i przebiegów. Przebiegu gromadzone są od 2014 roku.

Nowe zmiany w 2023 roku

Na rok 2023 planowanych jest kilka zmian, aczkolwiek nie wiadomo kiedy zostaną wprowadzene w życie. Do najważniejszych:

 • obowiązek dokumentowania obecności samochodu w placówce (5 zdjęć - w tym licznik)
 • 2-krotność opłaty w przypadku przekroczenia terminu następnego terminu o ponad 30 dni
 • do 30 dni przed upływem terminu można wykonać badanie, co przedłużyłoby ważność przeglądu o rok od dnia końca ważności obecnego przeglądu.

W roku 2023 w dalszym ciągu obowiązują mandaty w przedziale od 1500 do 5000 PLN. Brak przeglądu w roku 2023 skutkuje przynajmniej 3-krotnie wyższym mandatem, aniżeli w roku poprzednim. Warto wspomnieć, że może zostać nałożona wgrzywna do 30000 tys. złotych w przypadku postępowania sądowego (odmowa przyjęcia standardowego mandatu za brak przeglądu technicznego podczas kontroli drogowej). Wartość tą reguluje art. 96 Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia. Same ceny związane z przeglądami pozostały bez zmian. W poprzednim roku można mieć wrażenie, że zmian było więcej.

Poniżej znajduje się podsumowanie zmian z poprzednich lat, które miały na celu ujendolicenie, zabezpieczenie i udoskonalenie procesu dwustronnie. Zmiany miały wpływ zarówno na kierowców jak i na stacje diagnostyczne. Poniżej lista zmian:

 • Ujednoliconie opłat - zmiany na plus.
 • Zmiana opłaty oraz limitu czasowego po terminie przeglądu.
 • Korzystniejsze wyznaczanie daty następnego badania względem daty poprzedniej kontroli.
 • Wprowadzenie fotodokumentacji pojazdu oraz przeglądu.
 • Bardziej restrykcyjne wymogi.
 • Zwiększenie kontroli nad stacjami diagnostycznymi - raz w roku przechodzą przez kontrolę przez Transportowy Dozór Techniczny (TDT), który może cofnąć mi. uprawnienia.

Kiedy wykonywać i kogo obowiązuje?

Przeglądy techniczne są obowiązkowe. W zasadzie każde auto, które ma być dopuszczone do ruchu drogowego musi pomyślnie przejść okresowe badanie techniczne. W przypadku nowych samochodów pierwszą kontrolę techniczną wykonuje się przed upływem 3 lat (od daty pierwszej rejestracji), drugą przed upływem kolejnych 2 lat. Kolejne badania odbywają się w cyklu rocznym. Tym samym samochody 5-letnie i starsze mają obowiązek corocznego badania technicznego. Warto wspomnieć, że samochody, które rejestrowane są jako zabytkowe muszą przejść kontrolę tylko przy rejestracji, chyba, że są wykorzystywane w celach zarobkowych, wtedy traktowane są w tej kwestii jak normalne samochody. Pierwsze badanie pojazdu zarejestrowanego jako zabytkowe jest droższe - szczegóły w dalszej części artykułu. Dodatkowo warto wspomnieć, że samochody, które od nowości posiadają instalację LPG muszą mieć przeprowadzany przegląd techniczy od samego początku co 12 miesięcy.

Pod obowiązek wykonania pierwszego przeglądu technicznego podlegają również samochody sprowadzone z zagranicy. Aby mogły być zarejestrowane i dopuszczone do ruchu drogowego muszę przejść, przez takie badanie techniczne. Więcej na temat opłat i czynności związanych ze sprowadzonymi samochodami można znaleźć w naszym Kalkulatorze kosztów auta sprowadzonego z Niemiec.

Zakres badania technicznego

W ramach przeglądu technicznego sprawdzana jest kondycja naszego pojazdu, na podstawie której pojazd zostaje dopuszczony do ruchu drogowego lub też nie. Do ważniejszych rzeczy, które są weryfikowane podczas kontroli należą:

 • układ hamulcowy (wydajność układu hamulcowego i jej rozkład, działanie hamulca pomocniczego potocznie ręcznego),
 • układ kierowniczy (stopień zużycia drążków kierowniczych),
 • zawieszenia (stan, zużycie, badanie luzów),
 • nadwozie (szyby, rama),
 • układ wydechowy (emisja spalin, głośność, stan ogólny),
 • jednostka napędowa/silnik (praca, wycieki),
 • ogumienie (stan bieżnika, nieprawidłowe zużycie),
 • oświetlenie (ogólne działanie, ustawienie wysokości),
 • pozostałe (klakson, pasy bezpieczeństwa, wyposażenie np. gaśnica, trójkąt ostrzegawczy).

W przypadku pojazdów posiadających instalację gazową LPG/CGN dodatkowo sprawdzana jest kondycja i praca samej instalacji mi. jej szczelność, dodatków emisja spalin na gazie, homologacja butli gazowej, która wydawana jest zwykle na okres 10-ciu lat. W przypadku takich pojazdów należy mieć ze sobą dokumentację związaną z instalacją - w tym certyfikat homologacji.

Robisz przegląd i masz instalację LPG/CGN? Pamiętaj o świadectwie legalizacji sposobu montażu instalacji gazowej (montaż po 20.04.2001 r.) oraz ważnym świadectwie legalizacji zbiornika gazowego!

Jaki jest koszt przeglądu?

Wysokość ceny usługi przeglądu technicznego pojazdu zależy oczywiście od rodzaju pojazdu, dopuszczalnej masy całkowitej, maksymalnej dopuszczalnej liczby przewożonych osób wraz z kierowcą oraz najczęściej w przypadku samochodów osobowych od faktu posiadania instalacji gazowej LPG czy też CNG. Poniższa tabela przedstawia ceny okresowego badania pojazdu dla różnych wariantów.

Pojazd Cena
motorower 51 PLN
motocykl, ciągnik rolniczy 63 PLN
samochód osobowy 99 PLN
samochód osobowy z LPG/CNG 162 PLN (98 PLN + 63 PLN + 1 PLN)
samochód ciężarowy (od 3.5 do 16 ton) 99 PLN
samochód ciężarowy (powyżej 16 ton) 176 PLN
autobus (do 15 osób) 99 PLN

Dodatkowo posiadacze wszelkiego typu przyczep również muszą zadbać o ich przegląd techniczny. Podobnie jak w przypadku pojazdów koszt jest zależny od typu przyczepy, przeznaczenia, dopuszczalnej masy całkowitej. Poniższa tabela zawiera ceny dla różnych wariantów przyczep.

Przyczepa Cena
ciężarowa, rolnicza (do 1.5 tony) 40 PLN
ciężarowa, rolnicza (od 1.5 do 6 ton) 50 PLN
ciężarowa, rolnicza (powyżej 6 ton) 70 PLN
naczepa ciężarowa/specjalna (do 3.5 ton) 78 PLN
naczepa ciężarowa/specjalna (od 3.5 do 16 ton) 163 PLN
naczepa ciężarowa/specjalna (powyżej 16 ton) 177 PLN

Ostatnią grupą pojazdów, którą poruszymy w ramach tego artykułu jest grupa pojazdów zabytkowych. Pojazdy zabytkowe, jeśli nie są wykorzystywane komercyjnie, do celów zarobkowych, przechodzą tylko raz przegląd techniczny przy rejestracji jako pojazd zabytkowy.

Zabytek Cena
motocykl, ciągnik rolniczy 183 PLN
samochód osobowy 305 PLN
samochód ciężarowy 427 PLN
przyczepa ciężarowa i specjalna 146 PLN
ciągnik siodłowy i balastowy 542 PLN
autobus (do 15 osób) 600 PLN

Stacje diagnostyczne również oferują dodatkowe badania techniczne na różne okoliczności np. po wypadku, w przypadku podejrzenia nie spełniania warunków technicznych, czy przy skierowaniu do badania przez organy ścigania. Poniżej cennik:

Okoliczność Cena
badanie po wypadku lub kolizji 94 PLN
podejrzenie nie spełniania warunków technicznych 20 PLN
po montażu instalacji LPG/CNG 114 PLN
skierowanie przez organy ścigania od 20 do 94 PLN
pojazd z przeznaczeniem na taksówkę 42 PLN
pojazd po zmianach konstrukcyjnych 82 PLN
dane techniczne niezgodne ze stanem rzeczywistym 51 PLN

Warto wiedzieć, że opłata uiszczana jest już na samym początku, jeszcze przed przystąpieniem do okresowego badania technicznego i nie jest zwracana w przypadku wykrycia usterek. Pozytywną rzeczą jest fakt, że w przypadku naprawienia usterek w określonym przez diagnostę okresie czasu, przy powtórnym badania (w tej samej stacji diagnostycznej) zapłacimy jedynie drobną opłatę za ponowne sprawdzenie pojazdu w zakresie wykrytej usterki.

Jak wpływa na koszt instalacja gazowa?

Instalacja gazowa LPG/CNG wpływa nie tylko na cenę okresowego przeglądu, ale również na sam proces. Ile kosztuje przegląd samochodu z LPG, czy też CNG? Jeśli chodzi koszt to cena usługi wynosi 163 PLN i jest ona wyższa o ~65% od ceny standardowej usługi dla samochodu osobowego - instalacje tego typu zwykle dotyczą samochodów osobowych.

Sam proces różni się dodatkowym sprawdzeniem instalacji od kątem poprawności działania, szczelności, jakości spalin oraz weryfikacją homologacji związanej z butlą gazową, którą w momencie instalacji wydawana jest zwykle na 10 lat. W związku z tym należy pamiętać o przygotowaniu do kontroli dokumentacji związanej z instalacją.

Przegląd techniczny po terminie

Badanie techniczne wykonane 30 dni po terminie, który jest zapisany w dowodzie rejestracyjnym, w roku 2023, jak i w poprzednim roku, wynosi dwukrotność stawki bazowe. W przypadku auta osobowego cena wyniesie 198 PLN, przy normalnej opłacie wynoszącej 99 PLN. Brak zmian w roku 2023, tak samo było w roku poprzednim.

Warto zaplanować sobie wizytę na stacji diagnostycznej odpowiednio wcześniej, aby mieć zapas czasu na ewentualne poprawki, naprawy, które diagnosta może wskazać, co wiąże z niepomyślnym przeglądem, a co za tym idzie z nieuzyskaniem pieczątki w dowodzie rejestracyjnym potwierdzającym sprawność pojazdu.

W przypadku naprawy wskazanych usterek, po powrocie na tę samą stację diagnostyczną zapłacimy za badanie jedynie wadliwych elementów, co wiąże się z dużo mniejszymi kosztami. Koszta związane z ponowną kontrolą wadliwego elementu wynoszą około ~20 PLN. Wizyta w innej stacji może wiązać się z opłatą za pełną usługę.

Przegląd techniczny, a usterki pojazdu

Obecnie istnieją trzy kategorie usterek, do których wadliwe elementy pojazdu mogą zostać zakwalifikowane podczas kontroli:

 • usterki drobne - może to być np. brak żarówki, korozja
 • usterki istotne - przykładem mogą być: mocna korozja, pęknięta szyba, brak adnotacji w dowodzie o haku itp.
 • usterki zagrażające bezpieczeństwu - np. awaria układu hamulcowego

Należy pamiętać, że to diagnosta określa rodzaj usterki i to do niego należy ocena czy usterka jest drobna czy istotna, dlatego też nawet z pozoru trywialna rzecz może przysporzyć nam problemów. Przy drobnych usterkach przegląd techniczny pojazdu przebiegnie pomyślnie, a kierowca/właściciel dostanie informacje na temat wykrytych problemów. Przy usterkach istotnych auto nie otrzyma pieczątki potwierdzającej pomyślny przegląd, a sam kierowca otrzyma 14 dni na usunięcie, naprawienie wadliwych rzeczy. Jeśli uda nam się usunąć usterki w wyznaczonym terminie, przy ponownych odwiedzinach stacji diagnostycznej zapłacimy jedynie dużo mniejszą opłatę za ponowne sprawdzenie wykrytej usterki. Jeśli zdecydujemy się na inną stację diagnostyczną lub jeśli przekroczymy wyznaczony termin na usunięcie problemów, będziemy musieli uiścić opłatę ponownie, w całości.

Jeśli zostaną wykryte najbardziej poważne usterki, które zagrażają bezpieczeństwu w ruchu drogowym, diagnosta powinien zatrzymać dowód rejestracyjny, co się wiąże z jego odesłaniem do wydziału komunikacji. Sam samochód z powodu niemożności uczestniczenia w ruchi drogowym powinien być zabrany przy użyciu lawety.

Brak przeglądu, a ubezpieczenie auta

W przypadku braku ważnego przeglądu pojazdu, ubezpieczenie OC w dalszym ciągu nas chroni, co więcej, prawo wymaga ubezpieczenia samochodu nawet jeśli nie posiada przeglądu, a co za tym idzie firmy ubezpieczeniowe nie mogą odmówić ubezpieczenia w takiej sytuacji. Dopóki nasze auto jest zarejestrowane, powinno posiadać ubezpieczenie OC. Wyrejestrowanie samochodu, lub też np. złomowanie dopiero zwolni nas z tego obowiązku. Ubezpieczyciel przy zdarzeniu, w którym jesteś poszkodowanym, może doszukiwać się bezpośredniego związku stanu technicznego pojazdu z zaistniałą sytuacją. Jeśli zostanie stwierdzone, że był związek, odszkodowanie może zostać pomniejszone.

Inaczej jest w przypadku ubezpieczenia Autocasco, które w tym zakresie jest regulowane przez towarzystwo ubezpieczeniowe i raczej nie ma co liczyć na pozytywny wariant w przypadku braku ważne badania okresowego. W większości przypadków nie uzyskamy odszkodowania z tytułu polisy AC bez przeglądu, który jest wymagany przy dopuszczeniu do ruchu drogowego. Warto tutaj dobrze sprawdzić zapisy w umowie, a najlepiej po prostu dbać o przeprowadzanie przeglądów na czas.

Dbaj o przeglądy techniczne pojazdu, gdyż brak może doprowadzić do pomniejszonego odszkodowania z OC, braku odszkodowania z tytułu AC, a w przypadku kontroli Policji do mandatu (do 500 zł) i zatrzymania dowodu rejestracyjnego.

Oprócz bezpośredniego związku przeglądu z ubezpieczeniem, warto mieć na uwadze, że przy kontroli pojazdu przez Policji bez ważnego przeglądu nałoży mandat, który może wynieść nawet do 500 PLN oraz zatrzyma dowód rejestracyjny. W sytuacji tej policjant może wydać Ci pozwolenie czasowe, dzięki któremy uzyskasz 7 dni na wykonanie właściwego przeglądu i odzyskanie dowodu.

Podstawa prawna

Podstawą prawną regulującą przeglądy pojazdów stanowią Prawo o ruchu drogowym oraz rozporządzenie MTBIGM odnośnie badań zgodności warunków technicznych pojazdów zabytkowych. Poniżej znajdziesz odsyłacze do wspomnianych treści:

Co warto zapamiętać?

 • 1
  (Planowane na rok 2023) Przegląd można wykonać nawet na 30 dni przed terminem przeglądu, a termin następnego badania zostanie wyznaczony na bazie terminu z dowodu rejestracyjnego.
 • 2
  (Planowane na rok 2023) Diagnosta powinien wykonać dokumentację fotograficzna pojazdu z uwzględniem licznika przebiegu - 5 zdjęć.
 • 3
  Pojazdy nowe badamy przed upływem 3 lat od pierwszej rejestracji, następnie przed upływem kolejnych 2 lat. Wyjątek pojazdy zasilane gazem, które muszę odbywać przegląd co 12 miesięcy.
 • 4
  Pojazdy 5-letnie i starsze obowiązują okresowe przeglądy techniczne w cyklu rocznym.
 • 5
  Pojazdy zabytkowe odbywają jednorazową kontrolę techniczną przy rejestracji - wyjątek stanowią pojazdy wykorzystywane w celach zarobkowych.
 • 6
  W przypadku samochodu z instalacją gazową dodatkowo sprawdzana jest instalacja pod kątem działania, szczelności, emisji spalin oraz homologacja butli gazowej.
 • 7
  Przy badaniu technicznym auta z LPG należy mieć dokumentację związana z instalacją, a w tym certyfikat homologacji.
 • 8
  Drobne usterki nie mają wpływu na pomyślne zakończenie przeglądu technicznego.
 • 9
  Istotne usterki podczas przeglądu spowodują, że przegląd nie zostanie zaliczony i otrzymamy 14 dni na ich korektę i ponownę wizytę na stacji.
 • 10
  Przy ponownej kontroli pojazdu po usunięciu istotnych usterek w okresie 14 dni zapłacimy jedynie za ponowną kontrolę wadliwych rzeczy (kwotę częsciową).
 • 11
  Usterki poważne, zagrażające bezpieczeństwu mogą skutkować zatrzymaniem dowodu rejestracyjnego oraz koniecznością wezwania lawety.
 • 12
  Brak przeglądu ma wpływ na ubezpieczenie OC/AC. OC dalej Cie chroni, ale odszkodowanie może zostać pomniejszone. Przy AC możesz stracić odszkodowanie całkowicie. W przypadku kontroli Policji grozi Ci mandat i zatrzymanie dowodu rejestracyjnego.